6686 QC
i9bet QC

Tiến Lên

Moving On

Ảnh Tiến Lên

Sau khi tái ngộ nhau tại đám tang của người bạn chung đã qua đời, hai người bạn cũ quyết định trả thù chính xác người góa vợ đã đối xử tệ bạc với cả ba người họ nhiều thập kỷ trước.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
11
Loading ImagesLoading...

85 Phút 143 lượt xem 29-06-2023 08:18:21

Background
Có thể bạn sẽ thích